Wynagrodzenie do 1700

A1 i Ekuz

Zwrot kosztów
podróży

Opieka
koordynatora 24/7

Dodatkowe
premie

Zostań opiekunem

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.


Polityka prywatności


Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administratorem danych jest: Planeta Pracy S. c. z siedzibą w Warszawie, ul Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP 7422256725, REGON 367696164,

Cel przetwarzania


Planeta Pracy przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu, w celu rekrutacji on-line poprzez serwis: http://planeta-pracy.eu/formularz-zgloszeniowy. Danych tych potrzebujemy do:
- wypełnienia formularza zgłoszeniowego
- przedstawienia odpowiednich zleceń
- w dalszej części zawarcia umowy
- w dalszej części dokonania rozliczenia

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowych promocjach Planeta Pracy przetwarza Twoje dane w celu powiadomienia Cię o aktualnych programach bonusowych bądź nowych zleceniach.
Rodzaj danych
Planeta Pracy przetwarza następujące dane osobowe, których podanie pozwala na prowadzenie procesu rekrutacji:
- imię i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
- zdjęcie

Podstawa prawna przetwarzania


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili przesłania formularza za pośrednictwem serwisu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie formularza poprzez serwis oraz kontaktowania się Planety Pracy s.c z Tobą w celu nawiązania współpracy.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (nowe oferty zleceń, programy bonusowe), ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostaną usunięte wszystkie Twoje dane Użytkownika w systemie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięty twój profil użytkownika w systemie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego profilu Użytkownika, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy w dalszych etapach.
Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
Wyjątkiem jest przechowywanie części archiwalnych danych na potrzeby Instytucji Państwowych: podatkowych, ubezpieczeniowych i innych, co jest regulowane prawem.
W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe, zgłaszając to drogą mailową: info@planeta-pracy.eu
W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować Ciebie nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych


Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia profilu Użytkownika (na podstawie rozwiązania umowy o współpracę lub nie podjęcia współpracy w terminie 12 miesięcy od daty udostępnienia danych osobowych).
Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.
Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. Wiadomości e-mail na adres: info@planeta-pracy.eu
2. Telefonicznie: +48 789 211 201
3. listownie na adres: Planeta Pracy s.c., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Powierzenie przetwarzania danych


Planeta Pracy s.c. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Planeta Pracy s.c , w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy to jest na przykład w celu przygotowania biletu na transport, ubezpieczenia itp.
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Cookies
Serwis używa plików „cookies''. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.